Beschermen Wild Life via ‘Crowds’

Wat tegenwoordig stropen heet, was vroeger gewoon jacht door de lokale bevolking. Toen jacht meer-en-meer door machthebbers werd gemonopoliseerd leidde autorisatie van die lokale jacht tot ‘wettelijke jacht’ en alle andere jacht werd ‘stropen’. In grote delen van de wereld gaat dat stropen nu schuil onder de naam ‘bush meat’. Door niet duurzaam stropen gaat de wildstand sterk achteruit. Door voortschrijdende internationalisering van handelsstromen kan de grote vraag naar bush meat – maar ook naar traditionele medicijnen – leiden tot een mogelijk totale uitroeiing van diersoorten die dat vlees of die horens leveren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de saïga antiloop en de witte neushoorn, waarbij de enorme inspanning in de afgelopen 100 jaar om deze laatste soort te doen voortbestaan nu vrijwel ongedaan is gemaakt. Het grote vraagstuk is of stropers kunnen worden opgespoord vóórdat ze hun dodelijke werk hebben gedaan. Daartoe heeft NWO een consortium (geleid door Wageningen Universiteit met ASTRON, Universiteit Twente en Universiteit Leiden) gefinancierd om te komen tot het bouwen van een sensor netwerk en het ontwikkelen van algoritmes om stropers geautomatiseerd in de natuurgebieden van Afrika op te sporen. Wanneer het systeem goed werkt, willen we het ook toepassen in andere delen van wereld.MF Foundation beschermt de wildlife in Welgevonden Game Reserve in samenwerking met H. Prins. Lees hier meer over het werk wat we doen in Welgevonden.